รู้จักโครงการประกวดหนังสั้นกับ ปตท.สผ.

รู้จัก ปตท.สผ. และโครงการบงกช ผ่านคลิปวีดิโอ

MV Made in Bongkot – เรื่องจริงกลางผืนอ่าวไทยในจังหวะ “แรป’เป-ร่า”

VDO Clip ความภาคภูมิใจแหล่งปิโตรเลียมนวมินทร์

โฆษณา ปตท.สผ. นักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย

โฆษณา ปตท.สผ. เดินหน้าหาพลังงาน

ครบรอบ 25 ปี การผลิตก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งบงกช โดย BTimes

รายการเจาะชีวิตคนบนแท่น โดย NationTV22